EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash Nạp
1
213046528 Trận21/07/20241,000,000
2
6330750924 Trận21/07/2024900,000


TOP NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Nạp