Chào Mừng Bạn Đến Với Gunny Lậu-=- Quà Tặng Gunner -=-

Trong thời gian diễn ra sự kiện các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày. :

  • Thời gian:
    • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 10/03/2016.
    • Kết thúc: 23:59 chủ nhật, ngày 13/05/2099.

Cấp độTên Vật phẩmHình ảnhSố lượng
1 - 100 Loa lớn
200
Tiên lộ
200
Nâng Vòng Sáng LV3
10
100 - 200 Tiên lộ
200
Đá tím
10
Linh hồn Búa Vàng - Tăng Giáp
2
Linh hồn Sao Vàng - Tăng sát
2
Linh Hồn Vũ Khí
20
200 - 300 Tiên lộ
300
Đá tím
14
Linh hồn Búa Vàng - Tăng Giáp
4
Linh hồn Sao Vàng - Tăng sát
4
Linh Hồn Vũ Khí
25
300 - 400 Tiên lộ
400
Đá tím
18
Linh hồn Búa Vàng - Tăng Giáp
6
Linh hồn Sao Vàng - Tăng sát
6
Linh Hồn Vũ Khí
30
400 - 500 Tiên lộ
500
Đá tím
22
Linh hồn Búa Vàng - Tăng Giáp
8
Linh hồn Sao Vàng - Tăng sát
8
Linh Hồn Vũ Khí
35
500 - 600 Tiên lộ
600
Đá tím
26
Linh hồn Búa Vàng - Tăng Giáp
10
Linh hồn Sao Vàng - Tăng sát
10
Linh Hồn Vũ Khí
40
600 - 700 Tiên lộ
700
Đá tím
30
Linh hồn Búa Vàng - Tăng Giáp
12
Linh hồn Sao Vàng - Tăng sát
12
Linh Hồn Vũ Khí
45
700 - 800 Tiên lộ
800
Đá tím
34
Linh hồn Búa Vàng - Tăng Giáp
14
Linh hồn Sao Vàng - Tăng sát
14
Linh Hồn Vũ Khí
50
800 - 900 Tiên lộ
900
Đá tím
38
Linh hồn Búa Vàng - Tăng Giáp
16
Linh hồn Sao Vàng - Tăng sát
16
Linh Hồn Vũ Khí
55
900 - 1000 Tiên lộ
1000
Đá tím
42
Linh hồn Búa Vàng - Tăng Giáp
18
Linh hồn Sao Vàng - Tăng sát
18
Linh Hồn Vũ Khí
60

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm nhận được đều Khóa.