Chào Mừng Bạn Đến Với Gunny LậuSự Kiện Game Trong Tuần

STT Tên sự kiện Thời gian Số lần đi Nhận được Thứ
1 Rồng cổ đại 13:00-16:00 Vô hạn Vinh dự、Tích lũy 1,2,3,4,5,6,0
2 Boss WorldCup 19:00-22:00 Vô hạn Vinh dự、Tích lũy 1,2,3,4,5,6,0
3 Mê Cung Cả ngày 1 Chiến hồn đơn, Kinh nghiệm, Vàng mê cung 1,2,3,4,5,6,0
4 Chiến Thần 20:00-22:00 30 Lệnh Bài 1,2,3,4,5,0
5 Đấu trường 09:00-10:00|18:00-19:00 Vô hạn Danh vọng 1,2,3,4,5,6,0
6 Boss Guild Trưởng Guild mở Vô hạn Cống hiến, vinh dự 1,2,3,4,5,6,0
7 Phó bản nhiều người Cả ngày Vô hạn Đạo cụ hiếm 1,2,3,4,5,6,0
8 Thi đấu nhiều người Cả ngày Vô hạn Kinh nghiệm 1,2,3,4,5,6,0
9 Tìm kho báu Cả ngày Vô hạn Đá huyền thú, Đạo cụ đột phá trang bị 1,2,3,4,5,6,0
10 Doanh Chiến 14:00-15:00 Vô hạn Lệnh Bài, Mảnh Đá Tăng Cấp 5,6,0
11 Tranh Bá Guild 20:30-22:00 Vô hạn Đá Tím 6